Daniela Nițu

Competențe

– psiholog clinician, consilier și psihoterapeut autonom – atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, cod 01175

– servicii de psihologie aplicată în domeniul securității naționale și de psihologia muncii și organizaționale.

– formator certificat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

– licențiată în Psihologie.


Activitate profesională actuală:

  • Psiholog clinician, psihoterapie și consiliere, Problem Solving & Coaching Strategic
  • Servicii de psihologia muncii, psihologie aplicată în domeniul Apărării și Securității Naționale
  • Trainer și consultant în resurse umane, diagnoză organizațională, consultanță managerială 
  • Trainer – inițiator și coordonator de programe educative pentru copii

Participare la workshopuri și alte evenimente educative și de formare continuă:

 2017 – Workshop – „Relația dintre stresul profesional, sindromul burnout și mobing, în organizațiile românești – Psihologia muncii și organizațională”  

2017 – Workshop – „Relația dintre stresul profesional, sindromul burnout și mobing, în organizațiile romanești – Psihologia transporturilor”

2017 – Workshop – „Relația dintre stresul profesional, sindromul buurnout și mobing, în organizațiile românești – Psihologie aplicată în securitate publică și privată” 

2016 – Workshop – Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a III- a, Iași, 28.05.2016  

2013 – 2015 – Formare complementară “Expertiza psihologică clinică judiciară“ – Iași    

2015 – Workshop – “Personalitatea de la normalitate la patologie” – Iași  

2015Conferinţa internaţională de psihologie judiciară şi expertiză psihologică, Bucureşti, 18 – 19 iulie

2015 – Conferinţa "A ajuta părinţii să-şi ajute copiii: probleme şi soluţii"; "Rezolvarea Strategică de Probleme" susținută de către Prof. Giorgio Nardone, eveniment organizat de Centrul de Terapie Strategică din Arezzo, Italia; Bucureşti 16 – 17 mai

2015 – Curs de formare continuă: "Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale", Iaşi

2014 – Conferinţa "Călărind propriul tigru", Bucureşti – Program de formare continuă "Rezolvarea strategică de probleme în psihoterapie, utilizând arta stratagemelor" susținută de către Prof. Giorgio Nardone, eveniment organizat de Centrul de Terapie Strategică din Arezzo, Italia

2014 – Curs de formare continuă: "Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale", Iaşi

2013 – Conferinţa internaţională "Putting the pieces togheter: the fragile balance", may 16-18 2013, organized by the International Center for Clinical Excellence and the Dutch Training Institute ISSOOH, Institut voor Systeembenadering, Supervisie, Opleiding, Holland

2012 – Conferința “Dialogul strategic: a implica, a convinge, a ghida, a vindeca. Tehnici avansate de comunicare persuasivă în psihoterapie pentru obținerea celor mai bune rezultate cu cel mai mic efort” susținută de către Prof. Giorgio Nardone, eveniment organizat de Centrul de Terapie Strategică din Arezzo, Italia

2012 – Workshop cu tema “Intervenţia asupra Tulburărilor Depresive

2012 – Workshop cu tema “Intervenţia asupra Dependențelor

2011 – Conferința cu tema “Psihologie aplicată în domeniul sănătății – spațiu de complementaritate în diagnoza și psihoterapie”, eveniment acreditat de Colegiul Psihologilor din România

2011 – Congresul Național de Psihotraumatologie: “Dincolo de traumă: resurse și oportunități” eveniment acreditat de Colegiul Psihologilor din România

2011 – Workshop cu tema “Psihotrauma la copil – Strategii de abordare” curs de formare continuă acreditat de Colegiul Psihologilor din România


Studii

– psihoterapie – specializare în Terapie Scurtă Strategică – în cadrul Centrului de Terapie Strategică București – Institut de Cercetare, Training și Activitate Clinică din Arezzo-Italia – master

– consiliere psihologică – specializare în Terapii Scurte și Consultanță Orientată pe Resurse și Soluții – în cadrul ARTS&CORS

– evaluare, formare și consiliere de personal – Master Univ. Al. I. Cuza Iași;

– consiliere psihologică (copii, adolescenți, adulți) – curs postuniversitar Centrul Expert, Cluj Napoca;

Licențiată în Psihologie – Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației


Membră în:

– Colegiul Psihologilor din România.

– Asociația Română de Terapii Scurte și Consultanță Orientată pe Resurse și Soluții.